Хиландар – Света гора

ПОСЕТА ХИЛАНДАРУ СА УДРУЖЕЊЕМ САВЕЗА ПОТОМАКА РАТНИКА ОД 1912 ДО 1920 ГОДИНЕ ЛЕТА ГОСПОДЊЕГ 2009

СПОМЕНИЦА МАНАСТРИРА ХИЛАНДАРА
ПОСЕТА ХИЛАНДАРУ – МАСЛИНА КОЈУ ЈЕ ПОСАДИО ЦАР ДУШАН – БУНАР КОЈИ ЈЕ ЛИЧНО КОПАО СВЕТИ САВА – ЛОЗА У ХИЛАНДАРУ – ЛЕТА ГОСПОДЊЕГ 2009
ЛОЗА МАНАСТИРА ХИЛАНДАР