Prizme, ciljne markice i stapovi

 

Ciljna markica sa prizmon i teleskopskim stapom

– prizma sa standardnim navojem 5/8″ i sa konstantom od 0-30 mm
– okvir prizme izrađen je od cvrstog metala
– narandzasta boja vizurne marke da se brze i lakze pronalazi prizma

Ciljna markica sa prizmom i teleskopski stap 3,6m

Ciljna markica sa prizmom i teleskopski stap

 

Ciljna markica sa prizmom i teleskopski stap 3,6m-a

 

Stapovi za prizmu

stapovi za prizme

stap za prizmu

 

Reflektujuce markice

markice za totalne stanice